Browse By

Tag Archives: ความรัก

ศีลทาน

ศีลเสมอ ทานเสมอ

บทความนี้ในหมวดความรัก คู่ครอง มิใช่บทความธรรมะ หรือจะพูดในแง่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพียงแต่มีมุมที่ “ศีล” และ “ทาน” นี้ อาจจะทำให้ชีวิตคู่-ชีวิตรักไปได้ดี และกล่าวถึงแบบที่ไม่เกี่ยวอะไรกับบุญ บาป หรือความดี แต่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ที่มี ศีลเสมอ ทานเสมอ ufabet เราอาจเคยได้ยินคำว่า “ศีลเสมอกัน” แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบผมกลับคุ้นชินกับคำว่า “ศีลเสมอ ทานเสมอ” มากกว่า (เคยได้ยินกันไหมครับ วานบอก) ซึ่งความหมายก็เป็นไปในทางเดียวกัน… แล้วคำว่า ศีล กับ ทาน นี้เกี่ยวอะไรกับความรัก? เริ่มด้วย “ศีล” ในที่นี้หมายความง่าย ๆ ว่า การปฏิบัติตน จำเพาะนิดหนึ่งก็คือ การปฏิบัติอันเป็นปกติประจำด้วย เพราะนาน ๆ ทำทีก็คงไม่ใช่ เช่น ปกติเป็นคนพูดจาหยาบคาย แต่บางวันพูดจาไพเราะขึ้นมา เช่นนี้ไม่ใช่ ศีลเขาเป็นแน่ ส่วนคำว่า “ทาน” ในที่นี้คือการให้ (มิใช่รับประทานนะครับ) ซึ่งก็ใช่แค่ “ให้” เฉย ๆ