Browse By

Tag Archives: เงิน

หนี้

หนี้ยุคใหม่ เต็มใจเป็น (หนี้ที่ไม่ใช่หนี้)

หนี้ชนิดหนึ่ง ไม่ต้องดาวน์! ไม่มีดอกเบี้ย! แถมไม่ได้ผ่อนอะไร! แต่ต้องจ่ายทุกเดือนเมื่อเขาเรียกเก็บมา นี่แหละหนาหนี้ยุคใหม่!สิ้นเดือนที่ผ่านมาคุณจ่ายหนี้ไปเท่าไหร่? เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนสินค้า หรือผ่อนชำระกู้ยืมต่าง ๆ ถ้าให้ตอบจริง ๆ เราก็พอนึกออกว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ แต่นี่เป็นเพียง “หนี้” ที่เราผูกติดกับคำว่า “ผ่อน” ถ้าไม่ได้ไปดาวน์ ไม่มีดอก แต่เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนล่ะ คุณว่าคุณมีไหม? บทความสั้น ๆ เรื่องนี้ชวนมาทบทวนด้านการเงินกันสักนิด เรามีหนี้ยุคใหม่กันเดือนละเท่าไหร่ ที่จริงก็ใช่ยุคใหม่เสียทีเดียว บางเรื่องก็มีมานานแล้ว เพียงแต่เดิมที แต่ละเดือนอาจมีไม่มากหรือหลายรายการเหมือนทุกวันนี้ หนี้ประเภทที่เขาเรียกเก็บเรามาแล้วเราต้องจ่ายโดยไม่ใช่การผ่อนก็ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต และ ที่สำคัญคือค่า ufabet Subscription (การเป็นสมาชิก) ต่าง ๆ นั่นเอง หนี้ค่าบริการ ส่วนหนึ่งที่มันแตกต่างเพราะหนี้ชนิดนี้เราไม่ได้เป็นสินค้าใด ๆ